دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)


Portfolio Description

دریچه سبد تخم مرغی (شطرنجی)
قابلیت ها: افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا، کنترل تخلیه هوا با دمپر، دارای پره های مستقیم و 45 دریجه، قابلیت هوا دهی به صورت یک، دو، سه و چهار طرفه