دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن


Portfolio Description

دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی
دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی یک دریچه از نوع سقفی و قابل استفاده در سقف تا ارتفاع 4 متر می باشد. این دريچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت با زاویه دهش هوا 180 درجه (معمولی) ویا 90 درجه (کنجی) در سیستم هوای رفت مورد استفاده قرار می گیرد.