دریچه دمپر دستی مابین کانال

دریچه دمپر دستی مابین کانال


توضیحات

دریچه دمپر دستی مابین کانال

ISD690

دمپر كانال چهارگوش:
قابلیتها:

 • ساخته شدها ز جنس ورق كربن استیل،ورق
  گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
 • قابلیت ساخت در دو شكل پره تك
  جداره و دو جداره ایرفویلی با دوشكل
  حركتی موازی و مخالف
 • قابلیت ساخت از ورق با ضخامتهای 0.5
  تا 10 میلیمتر
 • قابل ساخت در دو شكل دستی و موتوری