دریچه های رفت و برگشت

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه های رفت و برگشت

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی جهت استفاده در کانال برگشت روی دیوار و به دلیل ظرافت پروفیل پره در محلهای دور از امکان ضربه قرار میگیرند.

دریچه طرح اسلوت باتور

دریچه های رفت و برگشت

دریچه طرح اسلوت باتورLSD1000

دریچه پادری دوقاب

دریچه های رفت و برگشت

دریچه پادری دوقابRED1010

دریچه فنکوئلی شیاردار نمای ساختمان

دریچه های رفت و برگشت

دریچه فنکوئلی شیاردار نمای ساختمانRE1040