دریچه سقفی

انواع دریچه سقفی ، دیفیوزر سقفی ، دریچه زد ، دریچه خورشیدی ، دریچه سقفی گرد (قیمت دریچه سقفی)

موارد مصرف دریچه سقفی:

  • انواع محیط‌های اداری ، بیمارستانی و خانگی با ارتفاع سقف متفاوق
  • قابلیت های دریچه سقفی:
  • پخش نامحسوس هوا به صورت دیفیوزر
  • قابلیت هوادهی در مدل چهارگوش به صورت ۱، ۲ ، ۳ و ۴ طرفه
  • دریچه های سقفی گرد به صورت ۲ نوع تخت و برجسته میباشد

دریچه سقفی گرد سونایی

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد لبه تخت بازشو

دریچه سقفی

دریچه گرد مشبک فنردار با تور

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد جت نازل متحرک

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد کروی

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد برجسته

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد مشبک سه طرفه

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد خورشیدی

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد مشبک 90 درجه

دریچه سقفی

دریچه سقفی گرد تخت بازشو

دریچه سقفی

درخواست قیمت دریچه

مشخصات دریچه