دریچه اسلوت

دریچه اسلوت

موارد مصرف دریچه های اسلوت:
انواع ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و محل های لوکس. حداکثر ارتفاع جهت هوادهی تا 5 متر و محل نصب در داخل دیوار و با پیشانی سقف کاذب و سقف ها می باشد.

ساختار و ظاهر زیبا و دکوراتیو نسبت به سایر دریچه های خطی

 

دریچه اسلوت

دریچه اسلوت

دریچه اسلوت, دریچه خطی (دریچه لاینی)

دریچه اسلوتLSD 200