دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)

دریچه بیمارستانی – دریچه های اتاق عمل

طراحی و تولید انواع دریچه های بیمارستانی ، دریچه های اطاق عمل ، دریچه های پانچی اطاق عمل دریچه مشبک زنبوری با تور – سیستم تهویه هوا ی بیمارستان و اتاق عمل

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی), دریچه مشبک

دریچه سبد تخم مرغی (شطرنجی) قابلیت ها: افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا، کنترل تخلیه هوا با دمپر، دارای پره های مستقیم و 45 دریجه، قابلیت هوا دهی به صورت یک، دو، سه و چهار طرفه

دریچه مشبک زنبوری با تور

دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)

دریچه مشبک زنبوری با تورECG165

دریچه پانچی اطاق عمل

دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)

دریچه پانچی اطاق عملSRG670