مطالب

دانستنی هایی درباره دریچه کولر

درباره دریچه کولر و کاربردهای آن چه می دانید؟ بدون شک همه ما با واژه دریچه کولر و قابلیت های ویژه آن آشنا هستیم. امروزه کانال کشی و و تعبیه دریچه کولر در داخل ساختمان های مختلف، به یکی از برنامه های اجرایی ضروری و مهندسین و پیمانکاران ساختمان ها در جهت افزایش میزان آسایش افراد تبدیل شده است. در بسیاری از نقاط ایران، سیستم سرمایشی و گرمایشی به عنوان یکی از تجهیزات اصلی و مهم در خانه ها معرفی...